112

ЦСМП – Разград е създаден и структуриран на 01.01.1997г.с Постановление на МС № 195 от 11.10.1995 г., а с Постановление на МС  № 20/22.02.2000 г. е преобразуван в лечебно заведение съгласно ЗЛЗ. Същият обслужва територията на  Разградска  област  с  население 122 599 и площ 2637 кв. км. 

 

Основните дейности, които изпълнява ЦСМП – Разград съобразно действащите нормативни документи са:
- Оказване спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната хоспитализация.
- Осигуряване на спешен амбулаторен прием, експресна диагностика и необходимото лечение в  СС.
-  Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полиция, пожарна, гражданска защита и други.
- Осигуряване транспорт на кръв и кръвни продукти до съответните лечебни заведения.

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com