112

С цел своевременно оказване на спешна медицинска помощ на територията на областта  са разкрити 5 ФСМП: Разград, Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница, обезпечени със съответните екипи съгласно изискванията, както следва:

          А) РКЦ – лекар и медицински специалист

          Б) Екип за доболнична медицинска помощ

-         3 (три) реанимационни екипа – Разград , Исперих и Кубрат

-         4 (четири) долекарски екипи:  Разград – 2 бр.;  Лозница – 1 бр. и Цар Калоян – 1 бр.

-         транспортен екип в Разград – 1 бр.

          В) Спешни сектори, разкрити както следва: Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница.              

 

Сайтът www.csmprazgrad.com е собственост на Център за Спешна Медицинска Помощ - Разград.

Разработен от www.ludogorska.com